สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ชุด "พระเมตตาดั่งสายธาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศรผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบถุงยังชีพ ณ หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล เทศบาลตำบลบ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ... 

อ่านต่อ

 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ ออกรายการวิทยุ "อีสานวันนี้" ของ สวท. ชัยภูมิ (FM 92.75 MHz) เวลา 08.00 - 09.00 น. ชี้แจงเกี่ยวการสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดชัยภูมิ การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดน้ำท่วม และมีการแจ้งเตือนให้ท้องถิ่นและอำเภอตรวจสอบสภาพชลประทาน ทำนบดิน อ่างขนาดเล็กที่ได้รับการถ่านโอนให้ ร่วมทั้งให้มีการพร่องน้ำเพื่อให้มีระดับเก็บกักเหลือไม่เกิน 70% ของความจุ เพื่อเตรียมรับน้ำฝนในช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายนที่จะถึงนี้ และมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ตลิ่ง ให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดในพื้นที่


วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ ร่วมกับ นายสานิต เพียงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณประตูระบายน้ำต่างๆ และลำห้วยธรรมชาติ ในเขตตัวเมืองชัยภูมิ เพื่อวางแผนระบายน้ำเพิ่มเติม ... 

อ่านต่อ...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 27 กรกฎาคม 2560 “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร”
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ ได้ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมอเนกประสงค์....

อ่านต่อ...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุรพล  ตามควร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์วิจัยข้าว อำเภอชุมแพ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร.....

อ่านต่อ...

วันที่ 31พฤษภาคม 2560 เวลา09.00 น.
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ นายพงศศักดิ์ ณ ศร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสุรพลตามควร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1นายสานิต เพียงสุวรรณ์
ประชุมกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำ อ่างฯลำช่อระกา อ.เมือง จ.ช้ยภูมิ ในการวางแผนส่งน้ำฤดูนาปี2560 และวางแผนเตรียมการรับสถานกาณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ 

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร มอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า ให้ความรู้ด้านการใช้น้ำ แก่เกษตรกร และ พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุน โครงการเกษตรแปลงใหญ่.....

อ่านต่อ...

รายงานสภาพน้ำประจำวัน

         ติดตามรายงานสภาพน้ำย้อนหลัง และผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแบบปัจจุบัน บันทึกและรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานชัยภูมิที่ลิงด้านล่างนี้

ระบบติดตามและวิเคราะห์สภาพน้ำประจำวัน

นายพงศ์ศักดิ์  ณ ศร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ

Facebook โครงการฯ

พยากรณ์อากาศ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม