อ่างเก็บน้ำลำคันฉู

ชื่อเขื่อน
อ่างเก็บน้ำลำคันฉู
ตำบล
โคกเพชรพัฒนา
อำเภอ
บำเหน็จณรงค์
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลุ่มน้ำ
ลำคันฉู
แผนที่   1 : 50,000     
ระวาง
5339  I
พิกัด
47PQT  739-139
เส้นรุ้ง (Latitude)15 29’ 21”
เหนือ
เส้นแวง (Longitude)101-33’-12”
ตะวันออก
โครงการฯ ขนาดกลาง
สำนักชลประทานที่6
วัตถุประสงค์เก็บกักน้ำ
ชื่อชุมชนท้ายเขื่อนโคกเพชร
ระยะห่างจากตัวเขื่อนถึงชุมชนท้ายเขื่อน2.5กม.
อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน
210
ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ
1123
มม.
ระดับท้องน้ำหัวงาน
+
243.000
ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน
0.007ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ
46.36
ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด
+
266.870
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกัก
+
265.000
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำต่ำสุด
+
253.000
ม.(ร.ท.ก.)
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด
9.296
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก
7.304
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับต่ำสุด
0.657
ตร.กม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด
56.000
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก
42.6000
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด
1.766
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน
40.834ล้าน ลบ.ม.
การใช้งานของเขื่อนผ่านมาแล้ว
6ปี
ความจุของตะกอน-ล้าน ลบ.ม.
เขื่อน
ประเภท
ZONE  TYPE
ขนาดความสูงเขื่อน
26.00
ม.
ขนาดความยาวเขื่อน
2,008
ม.
ขนาดความกว้างสันเขื่อน
8.000
ม.
ขนาดความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ
153.75
ม.
ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ
1:3
ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ
1:2.5
ระดับสันเขื่อน
+
269.000
 ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน
885,000ล้าน ลบ.ม.
คาบย้อนกลับ-ปี
อาคารประกอบ
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (SERVICE  SPILLWAY)
สถานี
กม.
0+083
ประเภท
SIDE   CHANNEL
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/ความกว้างสันอาคาร
60.00
ม.
ความยาวท่อ/อาคาร
290.00
ม.
จำนวนช่องระบาย
1
ช่อง
ระดับธรณีท่อ/อาคาร
+
265.000
ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด
282.000
ลบ.ม./วินาที
สะพานใช้งาน
กว้าง
1.50
ม.
ยาว20.30ม.
อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER  OUTLET)
สถานี
กม.
0+983
ประเภท
ขนาด
1.50ม.
ชนิดท่อ
ท่อเหล็กและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความยาวท่อ
-ม.
ระดับธรณีท่อ
+
253.00ม.(ร.ท.ก.)
ประตูระบายน้ำประเภท
-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประตู/กว้าง x ยาว(ประตู)
-ม.
ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
ระบบส่งน้ำ
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
11.463
กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
1.026
กม.
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
8.10
กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
5.10
กม.
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่โครงการ
56,250
ไร่
พื้นที่ชลประทาน
47,500
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย
-ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา
-ไร่
พื้นที่เพาะปลูก  ฤดูฝน
47,500ไร่
                          ฤดูแล้ง
3,000ไร่
 แผนงานก่อสร้าง
ออกแบบโดย
กรมชลประทาน
ก่อสร้างโดย
กรมชลประทาน
เขื่อนเก็บกักน้ำ  :  เริ่ม
พ.ศ.
2533
                             เสร็จ
พ.ศ.
2541
ระบบส่งน้ำ       :  เริ่ม
พ.ศ.
-
                             เสร็จ
พ.ศ.
-
ราคาค่าก่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ
266.427
ล้านบาท
ระบบส่งน้ำ-ล้านบาท