ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน


    โครงการชลประทานชัยภูมิ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในความรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ (คลิ๊กที่ชื่ออ่างเก็บน้ำเพื่อดูข้อมูล)
        1. 
อ่างเก็บน้ำบ่าซ่าน  ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า 
        2.  อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา  ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง
        3.  อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด  ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง
        4.  อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
        5.  อ่างเก็บน้ำลำคันฉู ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
        6. 
อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส   
        7. 
อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย  ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
        8.  อ่างเก็บน้ำห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์