อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา

ชื่อเขื่อน
อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา
ตำบล
นาฝาย
อำเภอ
เมือง
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลุ่มน้ำ
ชี
แผนที่   1 : 50,000
ระวาง
5340  I
พิกัด
47PRT  197 -  601
เส้นรุ้ง (Latitude)
15 -  54’  - 18”
เส้นแวง (Longitude)
101 - 59’ – 20”
โครงการฯ ขนาด
กลาง
สำนักชลประทานที่
6
วัตถุประสงค์
ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร  5,425  ไร่
ชื่อชุมชนท้ายเขื่อน
บ้านโนนมะเกลือ  ตำบลนาฝาย
ระยะห่างจากตัวเขื่อนถึงชุมชนท้ายเขื่อน1
อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน
46
ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ
1,130
มม.
ระดับท้องน้ำหัวงาน
+
201.38
ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน
0.317
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ
10
ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด
+
214.00
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกัก
+
213.00
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำต่ำสุด
+
208.00
ม.(ร.ท.ก.)
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด
3.912
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก
3.339
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับต่ำสุด
0.789
ตร.กม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด
14.000
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก
10.312
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด
1.033
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน
9.279
ล้าน ลบ.ม.
การใช้งานของเขื่อนผ่านมาแล้ว
35ปี
ความจุของตะกอน
-ล้าน ลบ.ม.
เขื่อน
ประเภท
เขื่อนดิน
ขนาดความสูงเขื่อน
13.62
ม.
ขนาดความยาวเขื่อน
460
ม.
ขนาดความกว้างสันเขื่อน
6
ม.
ขนาดความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ
81
ม.
ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ
1:3
ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ
1:2.5
ระดับสันเขื่อน
+
215.00
 ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน
0.130ล้าน ลบ.ม.
อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน(EMERGENCY   SPILLWAY)
สถานี
กม.
ประเภท
CHUTE  SPILLWAY
ความกว้างช่องระบาย
30
ม.
จำนวนช่องระบาย
1
ช่อง
ระดับสัน
+
213.00
ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด
20ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER  OUTLET)
สถานี
กม.
0.050   ของ  คลองสายใหญ่ฝั่งขวา
ประเภท
CHUTE  SPILLWAY
ขนาด
-
ม.
ชนิดท่อ
-
ขนาดความยาวท่อ
-
ม.
ระดับธรณีท่อ
+
-
ม.(ร.ท.ก.)
ประตูระบายน้ำประเภท
-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประตู/กว้าง x ยาว(ประตู)
-
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
3ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย (LEFT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
ประเภท
INLET  CONTROL
ระดับธรณี
+
207.85
ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
0.80
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
0.26ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งขวา (RIGHT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
ประเภท
INLET   CONTROL
ระดับธรณี
+
207.85
ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
1.00
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
0.506
ลบ.ม./วินาที
ระบบส่งน้ำ
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
7+360
กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
3+850
กม.
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
6.760กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
-กม.
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่โครงการ
6,250
ไร่
พื้นที่ชลประทาน5,425
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย
3,744
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา
1,681
ไร่
พื้นที่เพาะปลูก  ฤดูฝน
5,425
ไร่
                          ฤดูแล้ง
1,000ไร่
แผนงานก่อสร้าง
ออกแบบโดย
กรมชลประทาน
ก่อสร้างโดย
กรมชลประทาน
เขื่อนเก็บกักน้ำ  :  เริ่ม
พ.ศ.
2511
                             เสร็จ
พ.ศ.
2512
ระบบส่งน้ำ       :  เริ่ม
พ.ศ.
2511
                             เสร็จ
พ.ศ.
2512